Parabol

Om du vill sätta upp en parabolantenn eller någon annan typ av utomhusantenn måste du kontakta ditt distriktskontor.

När du fått tillstånd ska parabolantennen placeras på golvet innanför balkongräcket och sitta i ett betongstativ eller ett annat löst stativ. Parabolen får inte sättas fast i fasaden.

Du får inte själv sätta upp en parabol- eller annan typ av utomhusantenn i anslutning till din bostad utan att först ha Uppsalahems medgivande. Kontakta ditt distriktskontor för tillstånd och för vilka regler som gäller i just ditt område.

Bilden nedan visar en korrekt montering av parabolantenn:

Parabolantennen ska placeras på golvet innanför balkongräcket och sitta i ett betongstativ eller ett annat löst stativ. Parabolen får inte sättas fast i fasaden.

Skriv ut