Störningsjouren

Störs du av oljud från lägenheten intill? Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning.

Vad kan du som hyresgäst göra?
Först och främst ska du naturligtvis undvika att själv störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym, festa eller liknande. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. Hyreslagen säger också att man …skäligen bör tåla… vissa störningar. Detta innebär till exempel att ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen etc. inte anses som en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med denne. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Vad gör Uppsalahem
På varje områdeskontor arbetar kvartersvärdarna med de störningar som anmälts. Om de får in ett klagomål eller en störningsrapport kontaktas alltid den störande. I första läget ges en information om vad som upplevts som störande. Uppsalahem har särskild personal som arbetar med allvarliga eller upprepade störningar. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickas ett formellt varningsbrev. Om den störande trots detta inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om det är akut
Om du är störd av dina grannar och inte själv har möjlighet att påpeka detta tar du kontakt med Uppsalahem. Dagtid kontaktar du ditt områdeskontor. Från kl. 19.00 – 07.00 har du varje dag tillgång till vår störningsjour som du når på telefon 018-240 100 När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefon. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

Vad händer sedan?
När du anmält en akut pågående störning åker störningsjouren till platsen och kontrollerar situationen. Om störningen pågår fortfarande och hörs väl tar man direkt kontakt med den störande hyresgästen och informerar denne om att kringboende känner sig störda. Alla händelser, även de som inte kan bekräftas, rapporteras till Uppsalahem. De dokumenterade störningarna leder alltid till en åtgärd och upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Skriv ut