Uppsalahem har köpt ett vindkraftverk av totalt fyra verk som ligger i en vindkraftpark utanför Sundsvall.

Uppsalahems hållbarhetschef Anna Freiholtz kramar vindkraftverket i Sundsvall.

Uppsalahem har ett eget vindkraftverk som står på en höjd utanför Sundsvall.

Under 2017 producerade vindkraftverket 6 237 MWh miljövänlig el. Det motsvarar cirka 30 % av Uppsalahems behov av fastighetsel till hissar, tvättstugor, ventilation med mera i alla våra hus.  

Elen från vindkraftverket säljs och skickas ut på elnätet. Den el som Uppsalahem köper kommer från svensk ursprungsmärkt vattenkraft.