Uppsalahem har köpt ett vindkraftverk av totalt fyra verk som ligger i en vindkraftpark utanför Sundsvall.

Uppsalahems energichef och miljöstrateg Anna Freiholtz kramar vindkraftverket i Sundsvall.

För Uppsalahem innebär köpet att vi får miljövänlig el till ett bra pris och tack vare investeringen så får vi större kunskap om hur vårt elpris kommer att se ut de kommande åren

Vindkraftverket är nu i  drift och kommer att producera el under många år.

Sett över året kommer vindkraftverket att producera 38% av Uppsalahems elanvändning.