Vi på Uppsalahem vill göra det lättare för dig att slänga trasiga saker och erbjuder nu dig som hyresgäst i Gottsunda, Valsätra, Rosendal och Sunnersta en extra service. En gång i månaden kan du lämna trasiga saker till vår grovsopsbil enkelt och nära ditt hem.

Idén till grovsopsturnén kommer från hyresgäster och vill bidra till att undvika att grovsopor felaktigt placeras i Miljöstugor, i trapphus och ute på områden. Vi kommer börja med att erbjuda tjänsten till hyresgäster i Gottsunda och närliggande områden för att testa idén i mindre skala och utvärdera om det är något vi kan ta vidare till fler områden.  

Det här kan du lämna

Saker som är trasiga och som du inte får slänga i miljöstugan. Till exempel: möbler, madrasser, porslin, speglar, kastruller, tavlor, mattor, leksaker utan batterier, cyklar och barnvagnar. Elektronik och farligt avfall lämnas på återvinningscentral, inte till grovsopbilen.

Viktigt

Du måste själva bära ut dina saker till platsen där bilen stannar, se markeringar på kartan.

Tänk på att

Endast lämna trasiga saker. Saker som går att använda igen kan du lämna till en second hand-butik eller till återvinningscentralen i ”Återanvändbara produkter”. Här får du fler tips på hur du kan bidra till återvinning och återanvändning: Ditt gröna boende.

Vad händer med det som lämnas till grovsopsbilen?

Sakerna sorteras för att i så stor utsträckning som möjligt återvinna materialen. Det som inte går att återvinna förbränns och blir till fjärrvärme. Mindre än 10 % går till deponi.

Tider och stopp

Sommaruppehåll juli och augusti.

MÅNDAGAR
17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari

18.00-18.25 August Södermans väg 
18.30-18.55 Blomdahls väg 
19.00-19.25 Oscar Arpis väg 
19.30-19.55 Solistvägen 
20.00-20.25 Flöjtvägen 

TISDAGAR
18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari

18.00-18.25 Rangströms väg 
18.30-18.55 Peterson Bergers väg 
19.00-19.25 Jenny Linds väg 
19.30-19.50 Dirigentvägen 

Karta

De gröna markeringarna visar var det finns containrar utplacerade vid månadsskiftet där du kan lämna grovsopor.