Om du har varit en trogen kund hos oss i sammanhängande 30 år kan du få kvarboenderabatt på din hyra två gånger per år. Kvarboenderabatten betalas ut tidigast från det trettioförsta året efter inflyttning. För att få rabatten från 2018 ska du ha flyttat in senast 1987.

Rabatten dras av på hyresavin för juni och december. Belopp för 31-40 årsboende är 1200kr per gång och från är 41 eller längre är det 1800kr per gång. Rabatten kan tidigast betalas ut från det år man ansöker, det går inte att få retroaktivt för tidigare år.

Du som hyresgäst ska själv skicka in handlingar som visar din sammanhängande boendetid hos oss. Det kan vara olika typer av dokument så länge de visar på den sammanhängande boendetiden. Exempel på dokument kan vara kopior på gamla kontrakt, utdrag ur folkbokföringen, före 1991 kan man beställa utdrag från landsarkivet.

Fyll i denna blankett tillsammans med handlingar att du bott i 30 år.

Skicka sedan ansökan till mail: ekonomi@uppsalahem.se eller via post:
Uppsalahem AB
Att: Hyresadministratör
Box 136
751 04 UPPSALA