Många fel i din lägenhet kan du lösa själv. Här finns information om hur du bland annat byter säkring och rensar avlopp i dusch och handfat.

Ibland kan det rinna undan sakta i handfatet eller till och med vara helt stopp. Det beror nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset.

 1. Rengöring av golvbrunn i badrum

Dålig lukt i badrummet eller sakta rinnande vatten? Det kan du många gånger själv åtgärda genom att göra rent i golvbrunnens vattenlås. Vattenlåset ser ut som en liten hink och där samlas hår och tvålrester.

 1. Så här gör du för att göra rent i golvbrunnen:
 2. Peta upp locket på golvbrunnen med ett redskap som passar.
 3. Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ut dess vattnet i toalettstolen. Andra rester så som hår ska läggas i komposten eftersom de kan skapa stopp i avloppet. Se till att göra rent vattenlåset på både in och utsida.
 4. Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och se till att den sitter ordentligt. Skulle vattenlåset inte vara korrekt tillbakamonterat kan avloppslukt att komma upp ur avloppet. Den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaks vattenlåset.
 5. Lägg tillbaka locket ovanpå golvbrunnen.
 6. Spola på vatten. Utan vatten i vattenlåset kan avloppslukt ta sig in i badrummet. Ibland kan vattenlåset torka ut om avloppet inte använts på länge eller om det är varmt. I ett sådant fall spolar du bara på nytt vatten på golvbrunnen.

Stopp i avloppet i handfat eller kök

Under handfatet där röret kröks sitter en behållare, vattenlås, som förhindrar att dålig luft kommer upp. I vattenlåset kan det många gånger samlas smuts som tillsist blir till en propp.

För att få bort proppen finns det två saker du kan göra.

 1. Använd en vaskrensare,(finns att köpa i byggaffärer eller välsorterade varuhus). Pressa vaskrensaren över avloppshålet. Fyll på handfatet till hälften med vatten och håll sedan för handfatets avrinningshål med tummen eller en bit tejp så luft inte kan komma in eller ut. Rör vaskrensaren upp och ner för att skapa ett luftsug. Det tar i de flesta fall bort proppen.
 2. Fungerade det inte att få bort proppen med vaskrensaren så kan du rengöra vattenlåset. Skruva av den undre delen av behållaren under handfatet. Kom ihåg att ställa en hink under eftersom vattenlåset innehåller vatten som då rinner ut. Ibland kan smuts sitta kvar invändigt utan att följa med vattnet ut och man får då försöka gräva ut det. När du inte längre kan se eller känna någon smuts så skruva tillbaks underredet och testa om vattnet rinner undan som det ska i handfatet.
 3. Förhoppningsvis är problemet löst men skulle det inte vara det så gör en felanmälan till oss.

Byta lysrör

Oftast har ett lysrör en livslängd på några år. Eftersom man som hyresgäst själv är ansvarig för att byta lysrör så kan det vara bra att veta hur man gör.

Det finns en uppsjö av olika lysrör så tänk på att skriva ner vilken typ av lysrör det är du behöver. Ta gärna med det gamla till affären men har du inte möjlighet till det kan ett tips vara att fota av numret som står på lysröret och ta med.

 1. Skruva eller haka bort lamparmaturens skyddsglas. Ibland sitter skyddsglaset med hakar och ibland med skruvar.
 2. Plocka bort det gamla röret genom att försiktigt vrida lysröret ca ett kvarts varv. När du vridit lysröret i rätt läge ska det gå att plocka ut röret utan att behöva använda mycket kraft.
 3. Sätt i det nya lysröret genom att försiktigt för in piggarna. Vrid sedan lysröret ett kvarts varv åt motsatt håll från när du tog lös det. Du känner när det tar stopp utan att behöva ta i.
 4. Tvätta av skyddsglaset och skruva eller klicka tillbaks det. Ett rent glas kommer att göra att ljuset sprider sig bättre.
 5. Glimtändare – När du byter lysrör så ska du även byta glimtändaren. I varje lamparmatur där det sitter ett lysrör sitter det även en eller två glimtändare bredvid. Det ser ut som en vit cylinderformad propp och den behövs för att det ska gå att tända lysröret. Den har ungefär lika lång livslängd som lysröret. För att byta den vrider du den motsols (åt vänster) och sätter sedan dit den nya glimtändaren genom att vrida dit den medsols (åt höger).

Byta säkringar

Säkringar är till för att skydda elsystemet ifall något överbelastar det. Om en elapparat går sönder eller om man har för många elapparater igång samtidigt så kan en säkring gå sönder.

 1. Det första du då bör göra är att stänga av elapparaterna som kan ha orsakat överbelastningen. Det finns två sorters säkringar, säkringar du byter och automatsäkringar.
 2. Det vanligaste i nybyggda eller nyrenoverade hus är att man har automatsäkringar. Blir elsystemet överbelastat så bryts strömmen genom att en säkringsknapp slår ner. Den går inte sönder utan det räcker att man stänger av elapparaten som överbelastat systemet och sedan trycker upp säkringsknappen.
 3. Säkringar som fysiskt behöver bytas ska man aldrig försöka laga utan de behöver ersättas med nya. För att byta säkring behöver man först ta reda på vilken som är trasig. Det kan du se genom att kolla om den lilla färgade kulan, som ska sitta i mitten av proppen, har lossnat. Ser du en trasig säkring så skruvar du lös den och byt ut den mot en hel. Det ska vara samma färg på den nya säkringens färgkula som på bottenplattan i säkringshållaren.