Lägenhetsnr Storlek Hyra inkl värme, exkl el, vatten Uthyrning Inflytt Lägenhetsritning
90 2 rok  9 799 kr/månad   2018-04-19 Pdf
91 4 rok  13 441 kr/månad   2018-04-19 Pdf
92 2 rok  6 575 kr/månad   2018-04-19 Pdf
93 4 rok  13 159 kr/månad   2018-04-19 Pdf
94 2 rok  7 859 kr/månad   2018-04-19 Pdf
95 3 rok  10 997 kr/månad   2018-04-19 Pdf
96 4 rok  13 328 kr/månad   2018-04-19 Pdf
97 2 rok  8 037 kr/månad   2018-04-19 Pdf
98 3 rok  11 275 kr/månad   2018-04-19 Pdf
99 nedre plan 6 rok  19 321 kr/månad   2018-04-19

Pdf

99 övre plan 6 rok     2018-04-19 Pdf
100 3 rok

 10 809 kr/månad

  2018-04-19 Pdf
101 nedre plan 6 rok  17 985 kr/månad   2018-04-19 Pdf
101 övre plan 6 rok     2018-04-19 Pdf