Lägenhetsnr Storlek Hyra inkl värme, exkl el, vatten Uthyrning Inflytt Lägenhetsritning
131 1 rok  5 374 kr/månad   2018-11-15  Pdf
132 2 rok  7 905 kr/månad   2018-11-15  Pdf
133 1 rok  5 487 kr/månad   2018-11-15  Pdf
134 2 rok  7 089 kr/månad   2018-11-15  Pdf
135 1 rok  5 764 kr/månad   2018-11-15  Pdf
136 2 rok  7 856 kr/månad   2018-11-15  Pdf
137 2 rok  7 186 kr/månad   2018-11-15  Pdf
138 2 rok  6 807 kr/månad   2018-11-15  Pdf
139 2 rok  7 523 kr/månad   2018-11-15  Pdf
140 1 rok  5 597 kr/månad   2018-11-15  Pdf
141 2 rok  7 670 kr/månad   2018-11-15  Pdf
142 1 rok  5 783 kr/månad   2018-11-15  Pdf
143 2 rok  7 856 kr/månad   2018-11-15  Pdf
144 2 rok  7 151 kr/månad   2018-11-15  Pdf
145 2 rok  6 966 kr/månad   2018-11-20  Pdf
146 2 rok  7 673 kr/månad   2018-11-20  Pdf
147 1 rok  5 597 kr/månad   2018-11-20  Pdf
148 2 rok  7 670 kr/månad   2018-11-20  Pdf
149 1 rok  5 914 kr/månad   2018-11-20  Pdf
150 1 rok  5 374 kr/månad   2018-11-20  Pdf
151 2 rok  6 675 kr/månad   2018-11-20  Pdf
152 1 rok  5 589 kr/månad   2018-11-20  Pdf
153 3 rok  9 141 kr/månad   2018-11-20  Pdf
154 3 rok  11 318 kr/månad   2018-11-20  Pdf
155 2 rok  8 306 kr/månad   2018-11-20  Pdf
156 2 rok  10 082 kr/månad   2018-11-20  Pdf
157 2 rok  8 638 kr/månad   2018-11-20  Pdf
158 2 rok  7 978 kr/månad   2018-11-20  Pdf
159 2 rok  8 490 kr/månad   2018-11-20  Pdf
160 2 rok  8 406 kr/månad   2018-11-20  Pdf