Adress Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning  Inflyttning Ritning
 Södra Långåsvägen 19 D 0213  2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 D 0214  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 D 0215  3 rok  8122:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 D 0216  2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 D 0217  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 D 0218  3 rok  8122:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 E 0219  3 rok  8054:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 E 0220  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 E 0221  2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 E 0222  3 rok  8054:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf
 Södra Långåsvägen 19 E 0223  2 rok  7021:- 2019-03-20  2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 E 0224  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 F 0225   2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 F 0226  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf
 Södra Långåsvägen 19 F 0227  3 rok  8054:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 F 0228  2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 F 0229  1 rok   5438:- 2019-03-20  2019-06-17 Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 F 0230  3 rok  8054:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 G 0231  3 rok  8122:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf
 Södra Långåsvägen 19 G 0232  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf
 Södra Långåsvägen 19 G 0233  2 rok  7021:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf
 Södra Långåsvägen 19 G 0234  3 rok  8260:- 2019-03-20 2019-06-17 Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 G 0235  1 rok  5438:- 2019-03-20 2019-06-17  Pdf 
 Södra Långåsvägen 19 G 0236  2 rok  7021:- 2019-03-20  2019-06-17  Pdf 

* Hyrorna visar per månad inkl. värme och vatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.