Adress Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Ritning
Vivelvägen 10 310 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 311 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 312 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 313 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 314 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 315 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 316 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 317 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 318 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 319 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 320 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 321 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 322 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 323 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 10 324 2 rok * 2019-04-04 2019-07-08 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.