Adress Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Ritning
Vivelvägen 26 280 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 281 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 282 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 283 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 284 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 285 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 286 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 287 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 288 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 289 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 290 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 291 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 292 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 293 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 26 294 2 rok * 2019-05-09 2019-07-08 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.