Adress Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Ritning
Vivelvägen 28 295 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 296 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 297 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 298 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 299 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 300 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 301 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 302 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 303 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 304 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 305 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 306 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 307 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 308 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf
Vivelvägen 28 309 2 rok * 2019-04-11 2019-07-08 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.