I nästan alla Uppsalahems hus finns idag ett snabbt och modernt fibernät. Fibernätet gör att det blir enkelt att ta del av den bästa tillgängliga kommunikationstekniken för internet, TV och telefonitjänster. Tjänsterna är samlade i en tjänsteportal via Open Universe.

Uppsalahems öppna nät ger alla som bor hos oss möjlighet att välja mellan flera olika leverantörer och prisnivåer av internet, TV och telefonitjänster.

I fibernätet finns många olika tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. För dig som kund betyder det att priserna hålls nere och valfriheten blir större. Tjänsteleverantörerna väljer själva om det vill gå med in i Uppsalahems fibernät genom att teckna avtal med Open Universe, som är kommunikationsoperatör i nätet. Idag finns ett 15-tal tjänsteleverantörer med olika erbjudanden samlade i tjänsteportalen.