Vi har drygt 30 traktorer för snöröjning och sandning. Under vinterhalvåret har våra snöskottare högsta beredskap i bostadsområdena, även utanför arbetstid.

Totalt är nästan 60 fastighetsskötare redo att ta hand om snön runt våra 18 000 bostäder i Uppsala.

Vi försöker alltid ta hand om snön så snart som möjligt, men vid extrema snöfall, ber vi om lite tålamod. Vi jobbar på så fort vi bara kan!

Nu blir vi ännu bättre

Nu ska vi skapa mer lättframkomliga och säkrare ytor i våra bostadsområden och få nöjdare hyresgäster och bättre boende. Vi kommer snöröja och sanda oftare. Vi har tagit fram en ny beredskapsgrupp för att kalla ut personal på helger, vi testar nya sandsorter och vi har köpt in nya stål till våra maskiner för att minska halka vid plogning.

Förutom allt detta har vi etablerat ett samarbete med kommunens snöröjningsteam. Detta samarbete ger oss tillgång till väderinformation, hantering av jour och beredskap och utbildning inom snöröjning och halkbekämpning.

Hur arbetar vi?

• Vi har beredskap hela vintern, även på helger och röda dagar.

• Vi sandar inte vid pågående snöfall då gruset skrapas bort när vi skottar och plogar. Så fort det slutat snöa börjar vi att sanda.

Under intensiva perioder av snöfall är halkbekämpning svårt eftersom gruset skrapas bort med detsamma röjningsarbetet börjar. Vi vill som alltid uppmana alla att vara försiktiga i halka och snö så att det inte händer en olycka.

Vem röjer snö var?

• Uppsalahem handskottar entréer, källartrappor och allmänna ytor där maskinerna inte kommer åt, samt besöksparkeringar på våra områden. 

• Du ansvarar själv för att skotta dina egna ytor, som egen ingång till radhus, uteplats och parkeringsplats (på vissa områden har vi ställt ut snöskyfflar i tex miljöstugor eller tvättstugor som man kan låna).

• Uppsala kommun ansvarar för angränsande ytor, som t ex cykel- och bilvägar. Karta över vilka vägar kommunen ansvarar för hittar du här.  Läs mer om Uppsala kommuns snöröjning och halkbekämpning. 

Har du cykel?

Om du har tillgång till ett cykelförråd så kan du ställa in den där. Då slipper cykeln förstöras av snön samtidigt som du underlättar för oss när vi ska skotta.

Tänk på att

Vid snö och slask blir golven i trapphusen snabbt smutsiga. För allas trevnad, stampa gärna av skorna innan du går in.