Huskurage ska hjälpa till att förhindra våld i hemmet. Bara en har rätt kunskap om hur en ska agera. De personer som kan göra skillnad är de som finns närmast ofta som grannar.

Nina Rung startade tillsammans med sin man Peter Svensson Huskurage. Anledningen att Nina fastnade för det här ämnet och nu föreläser om Huskurage bottnar sig i hennes eget intresse att vilja förändra kvinnoförtrycket och det våld som främst kvinnor och barn utsätts för i det egna hemmet.

I många fall kan grannen vara den enda som ser eller hör tecken på att något inte står rätt till. Huskurage har därför blivit ett effektivt verktyg där man arbetar förebyggande innan brottet skett.

Vi har satt upp information i nästan alla våra trapphus om hur du går tillväga om du är orolig för att något inte står rätt till hos någon granne. Du kan även läsa om de tre viktiga stegen i huskurage här.

  1. Ring på dörren och fråga hur det står till.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Flera grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Att knacka på och gå därifrån om du inte vill stå kvar kan vara avgörande för att avbryta våldet fram till att polisen kommer. Det går alltid att knacka på igen om det fortsätter! Huvudsaken är att du som granne gör någonting – på så sätt kan både barn och vuxna känna mer trygghet och veta att hjälp finns att få.

Vid oror för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barnet så kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. 

Om det inte finns en lapp i ditt trapphus hör av dig till Uppsalahem. 

Hit kan du vända dig

Kvinnofridslinjen är en jourtelefon som är bemannad dygnet runt. Samtalet kostnadsfritt, helt anonymt och syns inte på telefonräkningen.

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet arbetar på uppdrag av regeringen med att informera och forska om våld i nära relation. Åsa Witkowski är enhetschef och tycker att det behövs mer information om var man kan vända sig om man blivit utsatt för våld i hemmet.

Åsa Witkowski tycker att Huskurage är bra – men hon vill poängtera att man bör ringa polisen om man tror att det rör sig om en allvarlig händelse.

– Jag rekommenderar att man ringer till polisen eller störningsjouren om det är en akut händelse – man vet inte vad som händer när man ringer på dörren om situationen är allvarlig. Då är det bättre att låta polisen göra bedömningen och ingripa. Det kan faktiskt vara det som räddar livet på en kvinna som är utsatt för våld.

Tillsammans kan vi öka tryggheten och förhindra och stoppa våldet i hemmet!