Vi erbjuder flera olika typer av praktikplatser och försöker alltid hitta en matchning så att du får ut så mycket som möjligt utav din praktik.