Om ombyggnationen blir så omfattande att man under tiden inte kan bo kvar i sin lägenhet, kan du ha rätt till viss ersättning.

Vi ersätter hyresgästen för följande kostnader i samband med ombyggnaden:

  • Adressändring.
  • Flytt av fast telefon, internet-eller fiberabonnemang.
  • Flyttersättning (om hyresgäst valt att flytta själv).

Ersättning betalas ut i efterskott mot uppvisande av ”kvitto”. Kvittot kan vara en kopia på en faktura från till exempel Adressändring eller Telia. Vi har inte möjlighet att betala den faktiska fakturan åt hyresgästen. Eventuell flyttersättning behöver inte styrkas med några intyg. Vi vet vem som beställt flytthjälp samt vem som ordnat med egen tillfällig bostad.

Detta är under förutsättning att evakueringslägenheten är bra städad och bostaden och förråden är tömda i tid inför flytt.

Ersättningar betalas inte ut automatiskt, blanketten ”Begäran av ersättningar” måste lämnas till din ombyggnadssamordnare. Vid flytt i egen regi utgår ersättningar beroende på lägenhetsstorlek kontakta din ombyggnadssamordnare för mer information.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du skicka ett meddelande till oss nedan.
Kontakta kundtjänst