Vi förstår att en tillfällig utflytt kan upplevas som ansträngande i vardagen därför hjälper vi alltid till.

Vi har möjligheter att erbjuda hjälp med annan bostad i samband med en större ombyggnad. Om intresse finns ta upp det med din ombyggnadssamordnare. 

Det finns två olika alternativ till annan bostad i samband med ombyggnaden:

  1. Flytta direkt till annan ombyggd lägenhet i området som byggts om i en tidigare etapp. Lägenheter erbjuds i mån av tillgång.
  2. Kundvård, att ansöka om hjälp med flytt till ett likvärdigt boende i annat bostadsområde. 

Ersättning för en envägsflytt utgår vid samtliga alternativ. I det fall du väljer att flytta från Uppsalahem bekostar vi en envägsflytt.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du skicka ett meddelande till oss nedan.
Kontakta kundtjänst