Det är upp till dig själv att komma in med underlag som styrker boendetiden hos oss. Detta kan vara kopior på hyreskontrakt eller ett utdrag ur folkbokföringen samt personbevis. Fyll i denna blankett tillsammans med handlingar att du bott hos Uppsalahem i 30 år. 

Skicka sedan en ansökan till mail: ekonomi@uppsalahem.se

Eller via post:

Uppsalahem AB

Att: Hyresadministratör

Box 136

751 04 UPPSALA