Du har 8 tvättider som du kan boka varje månad, beroende på var du bor. Du kan bara boka en tid i taget. (Det kan finnas vissa avikelser på antalet tvättider i vissa fastigheter.)