För att få se hyresavin måste du vända dig till den du hyr i andra hand utav, hen som hyr av Uppsalahem. Det är alltid är förstahandshyresgästen som har det ekonomiska ansvaret att hyran betalas i tid till Uppsalahem, därför skickas hyresavin till kontraktsinnehavaren.

 

Tips!


Är du intresserad av att de vilka hyrorna i våra olika områden och lägenheter kan du kolla det under Hyreskollen