Om du har varit en trogen kund hos oss i sammanhängande 30 år kan du få kvarboenderabatt på din hyra två gånger per år. Kvarboenderabatten betalas ut tidigast från det trettioförsta året efter inflyttning.

Rabatten dras av på hyresavin för juni och december. Belopp för 31-40 årsboende är 1200kr per gång och från är 41 eller längre är det 1800kr per gång. Rabatten kan tidigast betalas ut från det år man ansöker, det går inte att få retroaktivt för tidigare år.

Du som hyresgäst ska själv skicka in handlingar som visar din sammanhängande boendetid hos oss. Det kan vara olika typer av dokument så länge de visar på den sammanhängande boendetiden. Exempel på dokument kan vara kopior på gamla kontrakt, utdrag ur folkbokföringen, före 1991 kan man beställa utdrag från landsarkivet.

Utbetalning av kvarboenderabatt

Bonusen betalas ut tidigast det trettioförsta året efter inflyttning. Inflytt 1990 ger då till exempel utbetalning 2021. Bonusen dras av hyresavin för juni och december enligt nedan.

31-40 år: 1200kr två gånger/år.

41 år och mer: 1800kr två gånger/år.

Du behöver inte ansöka igen om du redan har kvarboenderabatt, då ändras den automatiskt.

Anmälan om kvarboenderabatt

Det är upp till dig själv att komma in med underlag som styrker boendetiden hos oss. Detta kan vara kopior på hyreskontrakt eller ett utdrag ur folkbokföringen samt personbevis. Fyll i denna blankett tillsammans med handlingar som visar att du bott i mer än 30 år. 

Skicka sedan ansökan till mail: ekonomi@uppsalahem.se eller via post: 
Uppsalahem AB
Att: Hyresadministratör 
Box 136 
751 04 UPPSALA

Har du frågor?

Om du har frågor om kvarboenderabatt är du välkommen att kontakta oss på 018-727 36 00.