Om du inte längre ska bo i din bostad kan du under vissa förutsättningar överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan.

Förutsättningar för överlåtelse

Du kan överlåta bostaden till din make, maka, registrerad partner eller sambo vid skilsmässa, separation eller dödsfall. En förutsättning för att du ska kunna överlåta bostaden är att ni har bott tillsammans i bostaden.

Under vissa omständigheter kan du även överlåta bostaden till en närstående såsom förälder, barn eller syskon. Det kan endast ske under förutsättning att ni har bott tillsammans och har haft gemensamt hushåll under de senaste 3 åren. Den som tar över hyresavtalet måste uppfylla våra kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

Ansök om överlåtelse

För att kunna överlåta ditt hyresavtal behöver du skicka in en ansökan till oss. Uppsalahem har en handläggningstid på ca 3-4 veckor från det att vi har fått in din kompletta ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskad tidpunkt för överlåtelse. Mer information om överlåtelser och vilka krav som ställs finns på ansökningsblanketten. 

Så ansöker du