Ska du flytta behöver du säga upp bostaden. Du lämnar in en uppsägningsblankett till oss. Hyr du även garage, parkeringsplats, förråd eller liknande, upphör kontrakten i samband med uppsägningen.

Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Du kan se hur lång din uppsägningstid är på ditt kontrakt.

Exempel
Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september är uppsägningstiden oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december.

Annan uppsägningstid gäller vid:

• Korttidskontrakt – 1 kalendermånad.
• Anvisat boende av kommunen (vårdboende) – 2 kalendermånader om intyg som styrker boendet lämnas in i samband med uppsägning.
• Dödsfall – 1 kalendermånad om uppsägning görs en månad inom dödsfallet och ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande lämnas in i samband med uppsägningen. Läs mer om uppsägning dödsbo här.

Här kan du läsa mer om vad som händer när du sagt upp din bostad.

 

Dokument