Alla mår bra av att ha välkomnande och rena entréer till sina hem. Av flera skäl är det viktigt att de är fria från saker som försvårar utrymning och framkomlighet.

STÄDNING AV TRAPPHUSET  

Vi utför behovsstäd i alla trappuppgångar. För att städningen ska kunna göras måste alla som bor i trappuppgången se till att det inte finns saker där som hindrar städningen, t.ex. tidningshögar, cyklar, barnvagnar och soppåsar.

Om du har synpunkter på städningen i ditt trapphus, gör en felanmälan.

Under höst och vinter

När det är höst och vinter är det lätt att dra med sig löv, snö och grus med sig in i trapphuset. Ta det därför som vana att alltid torka av fötterna när du går in i trapphuset. Vid regn- och snörusk kan det annars bildas pölar som dina grannar riskerar att halka på. Det är oundvikligt att årstiderna märks i trapphuset. Berätta för oss när det händer, så att vi kan städa upp!

Brandrisk och utrymningsväg

Det är jätteviktigt att du inte förvarar saker i trapphuset. Det kan orsaka och sprida brand och försvårar utrymning för dig och dina grannar. Även utryckningspersonal måste kunna ta sig fram vid utryckning och brand.