Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s genomför årligen en granskning av Uppsalahem och bekräftar det nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011.

Betyget för 2019 blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Uppsalahem har erhållit följande rating av Standard & Poor’s (juli 2019):

  • Långfristig: AA-
  • Kortfristig: A1+ samt K-1 enligt S&P nordisk ratingskala
  • Stand-alone credit profile: a+
  • Outlook: Stable