Här hittar du information om pågående direktupphandlingar och mindre inköp.

Direktupphandling - Uppdrag inom service och bemötande

Uppsalahem söker en samarbetspartner för ett uppdrag kring förbättring av service och bemötande. Har ditt företag goda erfarenheter och hög kompetens för att leverera följande delar vill vi gärna ha kontakt:

  • Utbildning och coaching inom service och bemötande
  • Facilitera workshop
  • Ta fram och införa riktlinjer, policy och styrande dokument
  • Genomföra inspirationsseminarier
  • Omvärldsbevakning inom service

Din intresseanmälan vill vi ha senast den 15/3. I intresseanmälan vill vi ha beskrivning av tillvägagångssätt, omfattning, viktiga leveranser och pris. I ett nästa steg väljer vi ut en samarbetspartner för att förbättra serviceupplevelsen för Uppsalahems hyresgäster och andra intressenter.