Vilka av användarens beteenden är viktiga att känna till och förstå vid utveckling av mobilitetstjänster i boendemiljön? Hur kan beteendedesign hjälpa dig att skapa träffsäkra tjänster, infrastruktur och kommunikation kring mobilitet?

Föreläsningen hålls av Ida Lemoine på Beteendelabbet.

Välkommen på en öppen digital föreläsning 16 februari kl 8.30-9.15.

 

Beteendedesign utmanar vårt tidigare sätt att tänka kring kommunikation, åtgärder och miljöer med syfte att åstadkomma beteendeförändring. Hur kan du visa din användare vägen till fler hållbara val och hur gör du det lättare att göra rätt?

Välkommen till vår kostnadsfria inspirations-dragning om beteendedesign i praktiken inom mobilitet! Vi ger dig;

• Kunskap om psykologin bakom beslutsfattande

• Beteendetekniker som hjälper dig arbeta med användaren i centrum

• Exempel på beteendeförändrande insatser i praktiken

Anmäl dig här: Beteendedesign för en smart mobilitetsutveckling
(Länk till föreläsningen skickas ut dagen innan).

Sista anmälan är kl 12.00 den 15 feb.

Föreläsningen kommer att spelas in och kan ses i efterhand om tiden inte passar.

Föreläsare

Ida Lemoine är VD och medgrundare till Sveriges första beteendebyrå och arbetar dagligen med att metodiskt tillämpa beteendevetenskap i praktiken inom privat och offentlig sektor. Ida är en av Sveriges främsta föreläsare inom nudging och beteendedesign och har tillsammans med Beteendelabbet författat handboken Nudging i praktiken - så gör organisationen det lätt att göra rätt, för Natur och Kultur.

Bakgrund

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Inom projektet Klimatneutrala Uppsala 2030, som är en del av Viable cities satsning på klimatneutrala städer genomförs olika pilotprojekt för att testa insatser i arbete med klimatomställning. Ett av dessa delprojekt genomförs av Uppsalahem tillsammans med Beteendelabbet, STUNS och Uppsala kommun som ska testa hur beteendedesign kan öka nyttjandet av mobilitetstjänster i bostadsområdet Rackarberget.

Projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 genomförs med finansiering från Energimyndigheten.