Vi tar klimatfrågan på allvar och har krav på oss från våra ägare att minska utsläppen av koldioxid. Med miljönyckeltal och tillhörande mål så kan detta uppnås.

En miljöaspekt är att minska våra anställdas bilkörande i tjänsten.

Miljönyckeltalen används för att mäta, följa upp och sedan minska belastningen på miljön. Till alla nyckeltal finns tillhörande mål och varje år genomförs aktiviteter för att säkerställa att målen uppnås.
Se tabellen nedan:

Miljöaspekt Enhet Utfall basår 2015   2016  2017 Mål
Värme kWh/m², år 170,6 (år 2007) 146,4 148,7 144,5  
Vatten l/m²,år 1749 (år 2007) 1628 1634 1603,3  
Fastighetsel kWh/m², år 26,2 (år 2007) 18,9 18,5 18,4  
Klimatutsläpp från el, uppvärmning och egna fordon ton CO2 40 814 (år 2004) 16515 20116 24323 År 2020:0
Hyresgästers avfall andel källsorterad % 25 (år 2012) 30% 31% 33% År 2017:>32%
Egen bil i tjänst körda mil/anställd 33 (år 2009) 33 24 19