Vi har bland Sveriges generösaste uthyrningsvillkor. Vi har exempelvis inget inkomstkrav men ändå sker 98 procent av betalningarna i tid. Nedan finns några exempel på hur vi arbetar med socialt ansvarstagande. 

En barnkär samhällsaktör sedan 1946 - med uppdraget att bygga bättre bostäder till Uppsalas barnfamiljer. Precis nu som då, är vårt uppdrag ett av de finaste man kan ha – människors hem. 

För Uppsalahem är det viktigt att ta samhällsansvar

Vi har bland Sveriges generösaste uthyrningsvillkor. Vi har exempelvis inget inkomstkrav men ändå sker 98 procent av betalningarna i tid. Nedan finns några exempel på hur vi arbetar med socialt ansvarstagande. 

Aktiviteter för barnen

Varje sommar ser vi till att det finns aktiviteter för barn och ungdomar som bor i våra områden för vi vill att alla ska ha något roligt att berätta från sitt sommarlov. Tillsammans med Uppsala basket har vi en uppskattad basketskola, med hjälp av Cirkus Cirkörs hjälp fick ett antal barn gå i cirkusskola! Vintertid är vi med och stöttar Bandykul som ger tjejer och killar mellan 6-9 år en möjlighet att lära sig åka skridskor och prova på bandy.

Praktikplatser för både unga och äldre

Uppsalahem är med i flera satsningar för att locka ungdomar att upptäcka fastighetsbranschen. Dessutom arbetar vi med ett flertal olika projekt för att få in både ungdomar och äldre som står långt från arbetsmarknaden i yrkeslivet genom att erbjuda ett antal praktikplatser varje år. Vi har samarbete med kommunens daglig verksamhet genom Fyris- och Stenhagens fastighetsservice som hjälper oss att ta hand om våra områden.

Samarbeten med föreningar

Vi stödjer flera olika organisationer och föreningar som arrangerar olika typer av aktiviteter i eller omkring våra områden. Vi är en av huvudsponsorerna till "Gränslös fotboll" som drivs av Sirius fotboll och som skapar gemenskap via idrotten. Titta gärna på filmen om projektet!

Friska och trygga medarbetare

För att stärka våra medarbetares välmående erbjuds flera olika typer av friskvård för att kunna attrahera så många medarbetare som möjligt. Ett viktigt arbetsområde handlar också om att kunna erbjuda en trygg arbetssituation, och arbetsplatser fria från diskriminering och trakasserier, där alla medarbetare behandlas respektfullt och likvärdigt.