Vi hurrar för arbetslaget som arbetar med fastighetsskötsel i Gottsunda då de idag fick Fyris företagspris för bästa arbetsplats.

Fyris Företagspris delas ut av Uppsala kommun för att uppmärksamma goda samarbeten för att få killar och tjejer med varierande arbetsförmåga ut i arbetslivet.

Fyris företagspris 2015

Med medmänsklig värme och ett stort engagemang utöver det vanliga är Uppsalahem Gottsugna en värdig vinnare av Fyris Företagspris 2015.

På Uppsalahem Gottsunda har personalchef tillsammans med hela personalgruppen under många år målmedvetet arbetat för att våra deltagare ska känna en delaktighet i arbetslivet.

På den här arbetsplatsen ser man till varje persons speciella behov och mål om vad som är viktigt för just den personen ska känna lika värde som övrig personal och vara en i gänget.

På Uppsalahem i Gottsunda vägleder man med en stor portion humor, glädje och genuin omtanke. Något som genomsyras av hela personalgruppen.

Arbetsplatsen ser till att utforma arbetsuppgifter för ett lärande, ansvarstagande och utvecklande utifrån personernas styrkor och förmågor, vilket vi på sysselsättningsförmedlingen inom Företagsplatser & Media premiera. Vi tackar också särskilt för de stora engagemanget man visar våra deltagare.

Sysselsättningsförmedlingen jobbcoaching & daglig verksamhet vill med överlämnandet av Fyris företagspros 2015 lyfta upp Uppsalahem Gottsunda till en arbetsplats utöver den vanliga.

Catharina Borg Pettersson
Enhetschef, Sysselsättningsförmedlingen jobbcoahing & daglig verksamhet
2014 Scandic Hotell Nord
2013 Blåsenhus
2012 Kickis kök
2011 Stenhagen vårdboende avd 1 och 3
2010 COOP Konsum, Ringgatan