Under våren 2017 startade Uppsalahem ett integrationsprojekt i samverkan med Uppsala Kommuns arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen och branschkollegor i Uppsala.

Wissam är en av de personer som deltagit i projektet.

Syftet med projektet är att ge nyanlända en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt möjlighet att utvecklas i det svenska språket. Wissam Hariz från Libanon, praktiserade på avdelningen strategisk utveckling under hösten och delade med sig sina tankar på Linkedin: 

- På Uppsalahem fick jag träffa några av de trevligaste personerna jag mött. De visade kontinuerligt stöd och uppskattning, vilket hjälpte mig att skapa en förståelse för den svenska företagskulturen. Mina kunskaper inom svenska språket förvandlades från ord till hela meningar, allmänna diskussioner och fullständiga fraser. Det gick väldigt fort för mig att lära mig svenska med tanke på att jag endast studerat språket under en kortare period. 

Wissam jobbar idag som skadesamordnare på Uppsalahem.