Som en del av jämställdhetsarbetet arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket innebär att vi tidigt i processen tydliggör vilken kompetens som behövs för rollen.

För att kunna förstå sin omvärld, sin organisation och sina kunder är det viktigt att jämställdhet och mångfald präglar beslutsfattande grupper. Uppsalahems ledning 2018.

Kompetensbehovet löper som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen och hjälper oss att undvika att någon får förtur på grund av till exempel kön, etnicitet eller ålder. Vi ser tydligt att de bästa tankarna kommer fram i blandade grupper med människor av olika kön, ålder och bakgrund. Alla har vi varierande livserfarenheter, och att erbjuda god service till våra hyresgäster bygger på att vi själva är olika som personer och har olika kompetens.

Lika lön

Varje år genomför vi en lönekartläggning där vi ser över eventuella löneskillnader mellan könen. Vi gör även en lönevärdering, där vi genom ett klassificeringssystem kan värdera olika yrkesgruppers svårighetsgrad och på så sätt utesluta oskäliga löneskillnader. Vi kan stolt säga att vi inte har några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Utöver detta arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering för att minimera riskerna för diskriminering eller särbehandling. Vi ser resultatet av detta arbete i vår årliga jämställdhetsmätning, JÄMIX, där vi har ett mer jämställd värde än såväl fastighetsbranschens genomsnitt som övriga företag.

Fastighetsbranschen framåt

Inom fastighetsbranschen finns det en stor jämställdhetsutmaning i de många enkönade yrkesgrupperna. Vi ser att fler och fler tjänstepersoner är kvinnor, ett resultat av att kvinnor i högre grad än män väljer att studera på högskolan idag. Samtidigt har vi få kvinnliga sökanden till våra fastighetstekniska jobb. Den här strukturen återfinns i alla branscher, men på Uppsalahem jobbar vi stenhårt för att bryta mönstret. Vi tror att det är viktigt att påverka ungas yrkesval tidigt, och därför är vi regelbundet ute på skolor och berättar om bredden och möjligheterna i branschen. Vi uppmuntrar unga tjejer och killar att våga välja icke- könsstereotypiska yrkesval med förhoppningen att vi kan vara en del i att skapa en mer jämställd framtid.