Vi behöver alltid fler handlingskraftiga, engagerade medarbetare med målfokus.

Malin Roslund, underhållssamordare på förvaltningsutveckling

Vi erbjuder

Ett arbete i en av Sveriges mest expansiva regioner där du som medarbetare kan vara med och påverka hur Uppsala som stad utvecklas. Själva tycker vi att Uppsalahem är ett lagom stort företag, litet nog för att präglas av en vi-anda och stort nog för att vara en viktig aktör i bostadsbranschens utveckling.

Vi bygger och förnyar bostäder i kombination med att vara en aktiv kundnära bostadsförvaltare. I vår utveckling av Uppsalas stadsmiljö har vi stort fokus på miljö- och energifrågor och modern teknik. Vårt arbetsgivarvarumärke präglas av att kompetens och talanger utvecklas.