Beatrice Nordling är Uppsalahems 30 trainee och under ett år har hon fått en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper och kontaktnät inom fastighetsbranschen. I rollen arbetar hon med frågor inom bland annat marknadsanalys, affärsplan och jämställdhet. Som trainee får hon även träffa andra traineer från andra allmännyttiga bostadsbolag och ett gediget utbildningspaket genom SABO.

– Samtidigt utbildas vi i alltifrån omvärldsanalys till hållbarhet och fastighetsekonomi. Bostadsbristen är en vår tids stora samhällsfrågor och det känns väldigt meningsfullt att arbeta med att bygga bort den. Jag har alltid drivits av att jobba för samhällsnyttan och det känner jag verkligen att jag får göra på Uppsalahem, året som trainee har överträffat alla mina förväntningar, säger Beatrice Nordling.

Mitt arbete bidrar till samhällsnyttan

Beatrice Nordling tittar på hur Uppsalahem kan bygga inkluderande och jämställda stadsmiljöer. Hur skapar man hållbara och inkluderande städer? Och hur bygger man prisvärda bostäder för fler? Det är några av de frågor som Beatrice Nordling arbetar med som trainee på avdelningen för strategisk utveckling på Uppsalahem.

– Mitt jobb är att analysera marknaden för att sedan koppla det till våra företagsmål. I dag ser vi till exempel ett stort matchningsproblem på marknaden. Det har byggts väldigt många bostäder som inte är ekonomiskt tillgängliga för merparten av invånarna. Därför tittar jag bland annat på hur vi kan bygga prisvärda boenden för fler.

Vad mer gör du som trainee?
– Jag har också fått möjlighet att vara med och utveckla olika jämställdhetsinitiativ. Bland annat jobbar vi med att jämställdhetsintegrera vår verksamhet i samarbete med Uppsala kommun. Vi tittar inte bara på hur vi arbetar med jämställdhet i vår organisation, utan även på om vi har en jämställd och inkluderande kommunikation med våra kunder. Vi ställer också krav på våra entreprenörer och leverantörer att de har tydliga antidiskrimineringspolicys, vilket känns extra viktigt nu efter #metoo.

Vad är roligast med att vara trainee?
– Det är roligt att få vara med och bidra till att förstå hur vi kan ha en fungerande bostadsmarknad i balans, samtidigt som jag också får jobba med hållbarhetsfrågor. Att få arbeta för samhällsnyttan är viktigt för mig. När man jobbar inom allmännyttan får man också möjlighet att arbeta långsiktigt, vilket är väldigt givande.

Hur ser framtiden ut?
– Traineeperioden slutar i augusti och efter det får jag söka tjänster på företaget. Jag vill gärna fortsätta att arbeta med jämställdhetsfrågor och även göra omvärlds- och marknadsanalyser som jag gör i dag. Det är roligt att ta in omvärlden och titta på hur vi ska möta våra utmaningar rent konkret. Om vi räknar med att det kommer att bo 350 000 människor i Uppsala om 30 år, vad innebär det för oss nu? Att få vara med och ta fram de strategierna är väldigt spännande.

Vad har varit höjdpunkten hittills hos Uppsalahem?
– Jag har gjort massor av roliga saker, men det är helheten som är viktigast. Jag känner att jag hela tiden växer professionellt och att jag får ta allt mer ansvar.