Varje medarbetare är viktig och bidrar med sin kunskap och insats till att våra hyresgäster trivs.

Vår löneadministratör Thanh Strandberg

Vi är cirka 280 medarbetare som arbetar inom ett 40-tal olika yrken. Av de 251 tillsvidareanställda är 128 fastighetsarbetare och 123 tjänstemän. För att säkerställa framtida arbetskraft samarbetar Uppsalahem med flera olika aktörer och erbjuder både trainee- och praktikplatser samt möjligheten att skriva examensarbeten. Varje sommar har vi ca 60 unga sommarjobbare hos oss.

Yrkesroller

Eftersom vår verksamhet till stor del bedrivs av egna medarbetare finns det en mängd olika yrkesroller. Några exempel på yrkesroller inom just Uppsalahems kärnverksamhet är drifttekniker, fastighetsarbetare, fastighetstekniker, förvaltare, kvartersvärdar, målare, projektledare, snickare, och uthyrare. Utöver detta har vi affärsstödjande funktioner inom affärsutveckling, ekonomi, finans, IT, kommunikation, miljö och energi samt personalavdelning. Tillsammans hjälps vi åt för att se till att våra kunder får en bra upplevelse hos oss.  

På Uppsalahem har alla kundens bästa i fokus vi är alla intresserade av både människor och fastigheter. Vi trivs på jobbet och utvecklas tillsammans.