Uppsalahem har som mål att varje dag arbeta med att utveckla och skapa goda boendemiljöer åt de människor som nu och i framtiden väljer att leva och bo i Uppsala. Genom att bygga och verka för en hållbar stad bidrar Uppsalahem till ett levande Uppsala. Det jobbar projektutvecklare David Kierkegaard med.

Staden växer

Uppsalas befolkning växer snabbt. Uppsalahems insatser är en viktig pusselbit för stadsutvecklingen. Det innebär att aktivt delta i att utveckla staden genom nyproduktion och förtätning och förnyelse av befintliga kvarter och stadsdelar.

– Vår roll som samhällsbyggare handlar om mer än att bara planera husen och bostäderna. Vi vill skapa attraktiva miljöer både för de som bor i husen och för de som passerar förbi. Det handlar om att stärka upplevelsen utanför huset och anpassa bebyggelsen efter gator och offentliga miljöer, säger David Kierkegaard, projektutvecklare vid avdelningen för bostads- och fastighetsutveckling.

Från hållbar stad till hållbara hem

Att bo centralt och ha närhet till bra service efterfrågas av allt fler. Det handlar inte bara om att bo inne i stadskärnan utan också om att ha nära till bra kollektivtrafik, förskola, skola, kvällsöppna livsmedelsbutiker och naturliga mötesplatser för många människor. Närheten till allt ger en ökad trygghet och därmed en mer hållbar stad.

– Vi arbetar med förtätning där vi kan göra det, det är lika med att skapa ett hållbart byggande. Det ska bli tätare, men inte trångt, och det går ut på att skapa goda förutsättningar för ett hållbart boende ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Staden blir mer levande när vi bor tätare, säger David Kierkegaard. 

Nya Eriksberg

Som markägare är Uppsalahem – i samverkan med andra markägare – en aktiv part i utvecklingen av flera stadsdelar i Södra staden, till exempel Ulleråker, Bäcklösa och Gottsunda. Både i Södra staden och i arbetet med förnya och förtäta i Eriksberg får de boende vara med och lämna synpunkter på stadsutvecklingen genom medborgardialog.

– Vi har själva aktivt jobbat med medborgardialog i Nya Eriksberg, redan innan den kommunala processen kommit igång. Dialogen är viktig för oss för att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp på området, inte bara de egna bostäderna. Det ger oss möjlighet att utveckla och anpassa till vägar, parker, verksamheter och service. Det blir nya stadsdelar där allt inryms, säger David Kierkegaard.

Det hållbara perspektivet genomsyrar Uppsalahems sätt att se på stadsutvecklingen. Att utnyttja den mark man äger och att köpa ny mark ger möjligheter till ytterligare förtätning och på ett smart sätt kan bostadskvarterens befintliga karaktär förstärkas med nya positiva värden.