Här kan du lämna synpunkter på vår service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen uppsalahem.se.

Vi tar hand om din fråga eller skickar vidare till den person som ansvarar för frågan.

Hjälp oss att kategorisera din synpunkt.
Vill du vara anonym lämnar du fälten nedan tomma. Önskar du få svar av oss måste du ange åtminstone din e-postadress. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.