Vi vill göra det enklare för dig att anmäla om du misstänker att något inte står rätt till hos Uppsalahem eller i en kommunal verksamhet. Därför länkar vi på denna sida till kommunens visselblåsarefunktion. Där du kan göra en anmälan.

Du kan göra din anmälan anonymt eller lämna dina uppgifter för att få uppföljning i ärendet. Allt innehåll som skickas in blir till allmänna handlingar som sedan behandlas offentligt eller sekretessbelagt.

Anmälan gör du på kommunens hemsida, här hittar du länken där du gör din anmälan.

För att göra en anmälan kan dina misstankar till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott. På deras hemsida kan du läsa mer om hur det går till och även skicka in din anmälan.