Över 400 000 barn i Sverige lever idag med våld och missbruk i hemmet, 16 kvinnor dör varje år av våld, listan på skrämmande statistik kan göras lång. Vad kan vi göra åt det här?  

Nina Rung håller föreläsning på distrikt Södra för personalen.

Nina Rung och Peter Svensson grundade föreningen Huskurage för att få fler att agera mot hot och våld i hemmet. Under tisdagen besökte Nina oss och föreläst om hur man förebygger mot våld i hemmet. Det är ett viktigt påverkansarbete där vi som bostadsbolag, genom information till våra hyresgäster, kan få grannar att veta vad de ska göra om känner oro och ser tecken på att någon utsätts för våld.

Vi kommer framöver att rulla ut metoden till vår personal och våra hyresgäster på distrikt Södra som ett testområde. Ser vi att det ger effekt kommer projektet ut till alla våra områden.  

Det här kan du ta med dig av Huskurage redan nu:
Är du orolig för våld i hemmet hos någon granne kan du göra följande.

  1. Knacka på hos grannen. Du behöver inte ens stå kvar när de öppnar.
  2. Vid behov ta hjälp av andra. Att vara flera kan skapa trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.