Årets hyresförhandling mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen Aros Gävle är avslutad. Parterna har enats om en höjning på 1,85% fr om den 1 september 2020 för en majoritet av hyresgästerna. Höjningen är i nivå med branschsnittet för andra hyresbolag.

Förhandlingen inleddes under april och dialogen mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen Aros Gävle har varit konstruktiv och lösningsorienterad.

- Det var inte lätt att inleda hyresförhandlingar mitt under Covid-19 krisen, men min uppfattning är att vi har landat i en uppgörelse som är rimlig för båda parter, säger Benny Enholm, tf vd Uppsalahem. Kostnadsutvecklingen framåt ger oss dock bekymmer, vilket vi kommer behöva ta höjd för i kommande förhandlingar, avslutar Benny Enholm.

Höjningen innebär att den som hyr en 3: a på 77 kvadratmeter med en hyra på 8 000 får en hyreshöjning som motsvarar ca 150 kronor per månad.

- Vi har landat på en nivå som är likvärdig med kostnadsutvecklingen i Uppsala, och som motsvarar vad andra hyresvärdar höjer hyran med. Vi har också fått igenom att hyreshöjningen sker från den första september istället för den 1 juli. För många är privatekonomin i kris just nu och hyran är den enskilt största kostnaden för många. Pandemin kan få långsiktiga konsekvenser för människors ekonomi, det hoppas vi att alla hyresvärdar tar i beaktande även i kommande förhandlingar, säger Helena Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.

Hyresjusteringen gäller både för Uppsalahem och Studentstadens hyresgäster. Höjningen sker från den 1 september. För objekt med 10-månaders hyra (studentrum) sker höjningen den 1 oktober. För områden med IMD (individuell mätning och debitering av vatten) blir höjningen 1,5%.

För frågor:
Benny Enholm, tf vd Uppsalahem, benny.enholm@uppsalahem.se  018-727 91 01

Helena Malmberg, Hyresgästföreningen Aros Gävle 010-459 13 07 helena.malmberg@hyresgastforeningen.se