Årets hyresförhandling mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen är avslutad. Parterna har enats om en höjning från den 1 maj 2021. Höjningen är i nivå med branschsnittet för andra hyresbolag.

Höjningen blir olika beroende på om hyresgästen betalar för sin egen vattenförbrukning eller om vattnet ingår i hyran.

  • Om vatten ingår hyran, kommer hyran att höjas med 1,69 % från den 1 maj 2021.

  • Om hyresgästen betalar för sin vattenförbrukning (IMD) eller har kallhyra, kommer hyran att höjas med 1,44% från den 1 maj 2021.

Eftersom hyreshöjningen gäller från 1 maj kommer hyresgästen behöva betala höjningen retroaktivt för maj och juni. Det kommer på hyresavierna i juli och augusti. 

Höjningen innebär att den som hyr en 3:a på 77 kvadratmeter med en hyra på 8 000 får en hyreshöjning som motsvarar ca 130 kronor per månad.

Hyresjusteringen gäller Uppsalahems hyresgäster. För våra hyresgäster som bor i studentbostad kommer besked om hyresjustering inom kort.

 

För frågor:
Benny Enholm, förvaltningschef, Uppsalahem, benny.enholm@uppsalahem.se  018-727 91 01