Ett till år av siffror och händelser på Uppsalahem finns nu sammanfattat i årets årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Vad hände förra året på Uppsalahem? Det som de flesta kommer förknippa 2020 med är Corona. Där har vi gjort massor av insatser för att det ska vara så säkert som möjligt att bo hos oss samtidigt som vi spridit glädje på våra innergårdar i form av coronasäkra konserter, teaterföreställningar och gympapass. 

Trots att corona är det man kommer ihåg så har 2020 varit fyllt av andra spännande händelser, hus har färdigställts, miljöcertifierats och flyttats in i av förväntansfulla hyresgäster. Uppsalahem bytte under året vd, beviljades investeringsstöd, startade ett gemensamt kundcenter och lanserat en boendeapp, för att bara nämna några stora nedslag som förändrat vardagen för många.

På hållbarhetssidan kan vi skryta med att vi under året har minskat koldioxidutsläpp med 99%! Samtidigt har vi satsat på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden och vi har arbetat med bikupor för att gynna den biologiska mångfalden.

När det kommer till ekonomi har vi investerat 757 mnkr i nyproduktion och renoveringar. Vi omsatte 1489 mnkr och resultatet före finansnetto blev 411 mnkr, allt enligt våra finansiella ägardirektiv.

Ett rätt händelserikt år ändå!

Hela vår års- och hållbarhetsredovisning med mycket mer information går att hitta här. Trevlig läsning!