Är du en kund- och medarbetarorienterad ledare med högt affärsmannaskap som motiveras av att se både medarbetare och affär utvecklas, samt brinner för att arbeta med fastigheter och människor? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu dig som vill leda och vidareutveckla Uppsalahem.

Uppsalahem har ett mycket gott rykte och är ett välskött bostadsbolag. Speciellt de senaste årens arbete har bidragit positivt. Vi ser att tillträdande VD kommer att vidareutveckla det arbetet. Bolaget har idag 290 engagerade medarbetare som delar värderingar om att vilja göra skillnad för människor och forma samhället. Visionen är ”tillsammans för ett levande Uppsala”.


KORT OM UPPSALAHEM

Uppsalahem är det ledande bostadsbolaget i Uppsala med cirka 17 000 bostäder, inklusive varumärket Studentstaden med studentbostäder. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om i hela Uppsala. Med vår långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar vi trygga och härliga miljöer där många vill bo. Vi är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

Uppsalahem är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse. Arbetet sker i en praktisk och effektiv linjeorganisation där alla affärs- och verksamhetsområden har tydliga indelningar och väl inarbetade arbetsmetoder.

NÅGRA ANSVARSOMRÅDEN

VD har övergripande resultat- och ledningsansvar för hela bolaget och är ytterst ansvarig för att vidareutveckla och implementera fastlagd strategi. VD rapporterar till styrelsen och mot de uppsatta målen från ägaren.

Under förra mandatperioden lades kursen om och bolagets huvudfokus har gått från nybyggnation till renovering. I samband med detta togs en ny renoveringsmodell fram som gör hyreshöjningarna kontrollerade. Vid renovering betonas numera både affärsmässighet och samhällsansvar. Arbetet med detta kommer att fortsätta så att kostnadseffektiviteten förbättras ytterligare.

Ett annat mål är ytterligare kostnadskontroll i projekten, d v s att bolaget renoverar och bygger nytt till lägre kostnad. Styrelsen kommer att fortsätta efterfråga förändringar gällande arbetssätt för att uppnå detta vilket kräver ett stort internt förändringsarbete.

Vidare är det viktigt att fortsatt samla bolaget i nära samarbete med Uppsala kommun. Man behöver vara nyfiken på att utforska nya vägar och arbetssätt för att nå de politiskt uppsatta målen för bolaget.


Detta innebär bland annat:

 • Övergripande ansvar för bolagets verksamhet, budget, resultat och utveckling.
 • Ansvara för bolagets strategi och leverans mot uppsatta mål.
 • Vara en affärsorienterad VD vilken är aktiv externt och bidrar till att bygga relevanta nätverk i olika samhällskontexter.
 • Kontinuerligt utvärdera och utveckla fastighetsbeståndet.
 • Utöva ett tydligt, öppet och gott ledarskap för att entusiasmera och utveckla ledare och medarbetare.
 • Leda verksamheten långsiktigt - driva effektivisering och organisationsutveckling.
 • Ingå i vd-gruppen i moderbolaget Stadshus AB och bidra till kommunens utveckling ”Ett Uppsala, en kommun”.

KVALIFIKATIONER

 • Erfarenhet av både privat och offentlig sektor, stor förståelse för offentlig sektor och dess förutsättningar.
 • Förståelse för näringslivsfrågor ur ett affärsmässigt perspektiv samt förståelse för allmännyttans speciella förutsättningar.
 • Intresse för, och kunskap om, hur politiska processer på olika nivåer utformas och genomförs.
 • Mycket god förståelse för projektekonomi.
 • Lång erfarenhet av att driva innovation i sin roll och i sitt ledarskap. Lång erfarenhet av motiverande ledarskap.
 • Erfarenhet av förändrings- och påverkansarbete samt att driva komplexa processer inom och utanför bolaget.


UTBILDNING

Du har en relevant akademisk examen med teknisk inriktning.


PERSONLIG KOMPETENS

Som person är du utåtriktad, drivande, förtroendeingivande och orädd. Du är affärsorienterad och har ett tydligt mål- och resultatfokus kopplat till allmännyttans uppgift samt förmåga att strukturera, planera och utveckla verksamheten.

Nyfikenhet och innovationsdriv är också viktigt. Vidare är du relationsskapande, har integritet och är ödmjuk Du har goda ledaregenskaper samt har lätt för att kommunicera, entusiasmera och delegera. Som ledare har du tillit till dina medarbetare och skapar därmed en innovativ organisation med nyfikna och självgående medarbetare.

Rätt kandidat är målinriktad och drivs av att omsätta ord i handling.


SPRÅKKUNSKAPER

Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.


PLACERINGSORT

Uppsala


ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan via denna länk senast den 2 februari 2020.

I denna rekrytering samarbetar Uppsalahem med Harvey Nash. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra konsulter: Anna-Carin Ekman, 073- 095 71 01, Anna-Sofia Renman, 073 773 13 48 eller Elisabet Berglund 073 048 13 44.

www.harveynashnordics.com/job/vd-uppsalahem/