Smittspridningen av en muterad och mer smittsam variant av coronaviruset ökar bland Uppsalas studenter och i studentboenden. Vi måste hjälpas åt för att minska smittan: Gå inte på fest, träffa så få personer som möjligt även om du är frisk. Misstänker du att du är sjuk, isolera dig och gå och testa dig. Glöm inte det viktigaste; håll 2 meters avstånd!

Fest i våra Studentområden, då kan du ringa jouren!

Skulle du upptäcka att det förekommer större fester i våra studentboenden går det bra att ringa jouren på 018-727 36 00. De skickar då ut personal som informerar de berörda om vad som gäller under covid-19 pandemin.


Important message from Region Uppsala, Uppsala University and SLU!


Transmission of a mutated and more contagious variant of the coronavirus is increasing among Uppsala students and in student housing. We must all help to reduce infection: don’t party, meet as few people as possible even if you are well. If you suspect you are sick, go into isolation and get tested. Don’t forget the most important rule: keep 2 metres apart!