Du som leverantör, entreprenör eller konsult kan ta del av våra annonser under pågående upphandlingar. 

De regler och rutiner som Uppsalahem arbetar efter vid all upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Du hittar våra pågående upphandlingar på https://www.kommersannons.se/eLite/ där kan du ladda ner frågeställningsunderlag, lämna anbud, ställa frågor m.m.

I vår verksamhet har vi givetvis behov av många olika typer av leverantörer, tjänster och varor.

Du som leverantör, entreprenör eller konsult kan ta del av våra annonser under pågående upphandlingar.