Just nu pågår en renovering av ventilation på August Södermans väg 3-23 och 57-85 renoveras. (Radhusen ingår inte i renoveringen).

Förutom renovering av ventialtionen, kommer ett nytt system för värmeåtervinning ska sättas in, det kommer innebära arbete på olika ställen i ditt hus. Det här gör vi för att du som hyresgäst ett gott inomhusklimat och för att spara energi och minska vårt klimatavtryck.


Så här kommer renoveringsarbetet kommer påverka dig som hyresgäst.

Markarbeten

I början av sommaren med kommer entreprenören KE Rörinstallationer påbörja arbetet i området och gräva ner nya rörledningar och en ny kulvert. Det innebär att framkomligheten blir begränsad på vissa platser. För att du som hyresgäst ska kunna ta dig fram i området under tiden som arbetet pågår kommer vi att lägga ut gångbroar och körplåtar. Vi hoppas på er förståelse för det oväsen som arbetet innebär.

I samband med grävarbetena så kommer även håltagningar i fasader att utföras. Det arbetet kan medföra störande ljud under dagtid, eventuellt även när arbetet utförs i grannhuset. Arbetet med håltagningen kommer ta några dagar i varje hus.

Vi kommer att avisera innan så att du kan planera om du vill undvika störande ljud.

Grävarbetet beräknas vara färdigt och igenfyllt i september 2022, återställningen av gården med nytt gräs kommer inte kunna göras före våren 2023.

Läs mer om vad markarbete innebär.

Ventilationsarbeten

Under projektets gång kommer även arbetet med ventilationen kommer att pågå under huset, på vind och i trapphus samt till viss del i din lägenhet. Spring i trapphus, håltagning på bottenplan innebär en del oväsen. Det kommer också innebära en del tillfälliga driftstopp i ventilationen. Vi kommer att informera dig så god tid vi kan om åtgärder som är planerade. Men ibland händer oförutsedda saker som vi inte kan informera om. Men då försöker vi meddela er så snabbt vi kan.

Arbeten i din lägenhet

Nya ventilationskanaler ska installeras i din lägenhet och de gamla tilluftskanalerna ska proppas. Det arbetet beräknas ta några dagar per lägenhet. Det kommer väsnas en del vid håltagning mellan rum. Till slut ska även injustering och OVK(Obligatorisk ventilations kontroll) av ventilationssystemet göras i din lägenhet, det brukar ta mindre än en timme.

Vi beräknar att arbetet i lägenheterna kommer påbörjat i september men du kommer innan det få information om när vi kommer till just dig och vad du behöver göra.

Läs mer om hur Uppsalahem arbetar med renovering här.