Under sommaren 2021 påbörjade vi ett renoveringsarbete av ventilationen på Djäknegatan 1-23. Ett arbete som kommer att pågå fram till årskiftet. Ventilationsarbetet kommer främst att pågå i och kring husen inte i din lägenhet. Vid ett par tillfällen kommer vi att behöva komma in till dig för att göra justeringar, då blir du informerad i god tid innan.

Renoveringen av ventilationssystemet innebär att vi ska byta ut de befintliga fläktarna i husen mot nya fläktaggregat. Vi kommer även att installera ett system för värmeåtervinning ur frånluft, dels för att spara energi men också för att säkerställa du får ett ännu bättre inomhusklimat.

Vi återvinner värme för klimatet
Värmeåtervinningen i din fastighet kommer att spara ca 60kWh/kvm och år, totalt 1200MWh/år.

Det motsvarar ungefär:

• Den årliga värmeanvändningen i ca 75 villor


• ca 500 000 st 5 minuters duschar (40 grader, 80 liter)

Åtgärder i samband med renoveringen

Under sommaren så besökte vi dig och alla andra hyresgäster för att göra en grovinjustering och rengöring av ventilationen. I augusti har vi grävt och lagt en ny kulvert mellan husen till värmeåtervinningen – det har inneburit en del oljud och beränsad framkomlighet under några veckors tid. Nu påbörjar vi arbetet med att fylla igen och återställa innergården. Vi kommer asfaltera under oktober. Nästa sommar kommer innergården vara helt återställd igen. Här kan du läsa mer om renovering av kulvertar. För att koppla in den nya kulverten så behövde vi borra nya hål i fasaden. Arbetet och eventuella störningar från borrarbetet är nu avslutat.


Det här ska vi göra under hösten

Här nedan kommer en preliminär tidsplan för när vi kommer att utföra olika åtgärder framöver.

  • Kranlyft av ventilationsaggregat
    Under september kommer det en lyftkran till ert område. Den ska lyfta in ventilationsaggregaten genom taken. Du kommer att få en avisering i samband med det. Kranen och lyften av aggregaten kommer innebära en del avspärrningar och begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att ta cirka 2 dagar.

  • Nytt besök i lägenhet
    När arbetet är klart så kommer vi besöka din lägenhet igen för att täta gamla tilluftskanaler, det kommer bli några korta besök under ett par dagar för snickeri, spackling och målningsarbeten. Arbetet kommer att ske med hänsyn till folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid 19 och kan  eventuellt behöva skjutas på framtiden om riktlinjerna säger det. 

  • Injustering och OVK Projektet kommer att avslutas med en injustering av ventiltionen och en OVK(obligatorisk ventilationskontroll). Sedan ska allt vara klart.


Oplanerade och planerade driftsstörningar i samband med renoveringen

Under arbetets gång kan det bli driftstörningar med värme och vatten. Alla planerade avbrott kommer vi att avisera i god tid. Här kan du alltid se om vi har ett planerat avbrott.
Ibland händer något oförutsett under en renovering då försöker vi att skicka ut information så snabbt vi kan om vad som hänt. Ofta går felet snabbare att lösa än att skicka ut en avisering.