Övergripande tidsplan på det här projektet.

Inför renoveringen kommer du få en detaljerad tidplan för just din lägenhet. I dagsläget vet vi inte exakt när vi kan påbörja renoveringen på grund av Covid-19, men vår ursprungliga plan var att börja nu under hösten 2020. Vi återkommer så fort vi har ny information till dig, och vi lovar att höra av oss i god tid.