Övergripande tidsplan på det här projektet.

Med anledning av pandemin påbörjades renoveringen i allmänna utrymmen samt i tomma lägenheter. Sedan restriktionerna släpptes har vi påbörjat åtgärder även hos er som bor kvar. 

Inför renoveringen kommer du få information om varje åtgärd för just din lägenhet. Arbete pågår just nu på Granitvägen 10 samt 8 och även en del kompletterande åtgärder på Granitvägen 12. 

Just nu pågår fönsterbyte på Granitvägen 10 för att fortsätta på Granitvägen 8 under sensommar/tidig höst.

Därefter görs fönsterbyte på Granitvägen 6 under vår/försommar 2023 och på Granitvägen 4 sensommar/tidig höst 2023.

Renoveringen på Granitvägen beräknas ta sammanlagt 2,5 år.