Övergripande tidsplan på det här projektet.

Med anledning av pandemin påbörjades renoveringen i allmänna utrymmen samt i tomma lägenheter. Sedan restriktionerna släpptes har vi påbörjat åtgärder även hos er som bor kvar. 

Inför renoveringen kommer du få information om varje åtgärd för just din lägenhet. Arbete pågår just nu på Granitvägen 12 samt renovering av tomma lägenheter i olika trapphus. 

I januari 2022 kommer åtgärder påbörjas på Granitvägen 10 och mer information om detta kommer skickas till alla berörda hyresgäster. 

Renoveringen på Granitvägen beräknas ta sammanlagt 2,5 år.