Övergripande tidsplan på det här projektet.

Med anledning av pandemin påbörjades renoveringen i allmänna utrymmen samt i tomma lägenheter. Sedan restriktionerna släpptes har vi påbörjat åtgärder även hos er som bor kvar. 

Inför renoveringen kommer du få information om varje åtgärd för just din lägenhet. 

På Granitvägen 6 håller vi för fullt på med fönsterbyte samt renovering av fasad och balkongplattor.

Omdragning av el i lägenheterna pågår på Granitvägen 4 samt uppförande av byggnadsställning.

Renoveringen på Granitvägen beräknas ta sammanlagt 2,5 år.