Övergripande tidsplan på det här projektet.

Med anledning av pandemin påbörjades renoveringen i allmänna utrymmen samt i tomma lägenheter. Sedan restriktionerna släpptes har vi påbörjat åtgärder även hos er som bor kvar. 

Inför renoveringen kommer du få information om varje åtgärd för just din lägenhet. 

Vi har just slutfört arbete med med renovering av balkongplattor och fasad på Granitvägen 8, samt byte av fönster. Inom kort kommer byggnadsställningen demonteras.

Därefter görs fönsterbyte på Granitvägen 6 och 4 under vår/försommar 2023.

Omdragning av el i lägenheterna pågår just nu på Granitvägen 6 för att sedan fortsätta på Granitvägen 4.

Renoveringen på Granitvägen beräknas ta sammanlagt 2,5 år.