Allmän information till dig som bor i Uppsalahems hus på Peterson-Bergers väg jämna nummer. Under hösten genomför vi ett renoverings- och underhållsarbete av kulvertar i området.

Kulvertarbetet kommer att pågå fram till v. 50 2021, framför allt utomhus. En del arbete kommer också ske i allmänna utrymmen, i förråd och i klädkammare i era lägenheter.

De nya kulvertarna kommer att minska risker för avbrott i värme och vatten samt minska vår påverkan på klimatet genom mindre energiförluster.

Kulvertfakta

Utanför och under husen finns våra kulvertar som består av underjordiska gångar med ledningar för värme, vatten, avlopp och el. Dessa är gamla och vi behöver byta ut dem för att vatten och värme ska fungera på bästa sätt och för att undvika läckor. Här kan du läsa mer om renovering av kulvertar.

Markarbeten

Arbetet kommer att utföras av Trädgårdsanläggare Hallbloms tillsammans med Radiator VVS. Under kulvertarbetet kommer vi att gräva mellan gårdarna och runt husen. Det kan komma att innebära oljud och begränsad framkomlighet tidvis. Under markarbetet kommer vi sätta upp staket för säkerhet samt gångbroar och körplåtar för framkomlighet. Allt eftersom arbetet blir klart kommer vi att börja fylla igen och återställa gårdarna. Beroende på var i marken en kulvert ligger kan det påverka träd och buskage behöva tas ned i området. Vi kommer inte göra några förändringar på gårdarna som inte är nödvändiga.

Preliminär tidsplan

Vattenfall påbörjar arbetet preliminärt under v.39 2021 och arbetet beräknas fortsätta fram till sommaren 2022.

Har du frågor eller vill ha mer information? 

I dagsläget har vi ingen annan information än det här att dela med oss av. Men vi kommer att återkomma till dig som berörs med mer detaljerad information när det är dags att gräva på din gård, information får alltid via vår boende-app.